A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    1995: 118 cikk lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-118


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** Görög gondolkodók. 4. köt.: A kürénéi hedonizmus. Budapest, Kossuth K. 1995

*** Hungarian parliamentary election, 1994. Publ. By Hungarian Center for Electoral Research. Budapest, Institute for Political Science of the HAS 1995

*** Államférfiak. Akik megváltoztatták a világot. Budapest, Pesti szalon 1995

*** Magyarország, 1994. Beszámoló a társadalom és a gazdaság főbb folyamatairól. Budapest, KSH 1995

*** Jelentések könyve: A választások éve a hírműsorokban 1993. szeptember -- 1994. szeptember. Budapest Nyilvánosság Klub Monitor Csoport 1995

*** Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1996. Több mint 14 000 kortársunk életrajza. Budapest Biográf K. 1995

*** Magyarország a rendszerváltás óta. Budapest KSH. 1995

*** A világ országai. Térképek, zászlók, adatok. Budapest TOP-O-GRAF. 1995

Arendt, Hannah Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén. Budapest Osiris, 1995

Babbie, Earl A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest Balassi K. 1995

Beke Imre Az Amerikai Egyesült Államok politikai lexikona. 2. bővített kiadás. Budapest Államtudományok Nemzetközi Intézete, New York , International Institute of Political Science. 1995

Bekker Zsuzsa Rendszerválság. Alkalmazkodási folyamatok a kelet-európai országokban 1970 és 1990 között. Budapest Aula. 1995

Bíró Gáspár Az identitásválasztás szabadsága. Budapest, Osiris-Századvég 1995

Bőhm Antal -- Szoboszlai György (szerk.): Parlamenti választások 1994. Politikai szociológiai körkép. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 1995

Bozóki András Konfrontáció és kongresszus. A demokratizálás stratégiái. Szombathely Savaria Univ. Pr. 1995

Bretter Zoltán -- Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában. A nacionalizmus. Pécs Tanulmány K. 1995

Brunner Georg Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. Budapest Teleki Alapítvány. 1995

Bruszt László A centralizáció csapdája. Szombathely Savaria Univ. Pr. 1995

Búzás Mária -- Halász István -- Kolontári Attila -- Krausz Tamás -- Pusztai Viktória -- Vig Enikő (szerk.): Zsidók Oroszországban 1900--1929. Cikkek, dokumentumok. Budapest Magyar Ruszisztikai Intézet, MTA Judaisztikai Kutatócsoport. 1995

Böröcz József (David A. Smith ed.) A New York Order? Greenwood Press. Praeger Publ. 1995

Churchill, Winston S. A második világháború. 1-2. köt. Budapest, Európa 1995

Cicero Az állam. Budapest Akadémiai Kiadó. 1995

Cook, Chris -- Stevenson, John Világtörténeti kézikönyv 1914--1993. Budapest Akadémiai K. 1995

Csanádi Mária Honnan hová? A pártállam és az átalakulás. Budapest, T-Twins; MTA Közgazdaságtudományi Intézet 1995

Csicsery-Rónay Iván (összeáll.): Nagy Ferenc miniszterelnök. Visszaemlékezések, tanulmányok, cikkek. Bp Ezerkilencszáznegyvenöt Alapítvány. 1995

Csizmadia Ervin A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988). 1-3. köt. Budapest, T-Twins 1995

Dahl, Robert A. Forradalom után? Autoritás a jó társadalomban. Bp Osiris, Readers International. 1995

Derrida, Jacques A szellemről. Heidegger és a kérdés. Budapest Osiris 1995

Derrida, Jacques Marx kísérletei. Az adósállam, a gyász és az új Internacionálé. Pécs Jelenkor 1995

Diederiks, H. A. Et al. Nyugat-Európai gazdaság- és társadalomtörténet. A rurális társadalomtól a gondoskodó államig. Budapest Osiris 1995
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék