A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    h betű: 58 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Háy János (szerk.) Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek - tanítványai. Budapest Atlantisz. 1994

Horváth M. Tamás-Peterdi Gábor Új változatosság. Politikai keretek és gazdálkodási stratégiák az önkormányzatokban. Budapest Helyi Demokrácia és Újítások Alapítvány. 1993

Habermas, Jürgen Válogatott tanulmányok. Budapest: Atlantisz. 1994

Halmai Gábor A véleményszabadság határai. Budapest: Atlantisz. 1994

Harsányi László Honi tükör. Közélet, gazdaság, a Dunatáj új arca. Miskolc: Felsőmagyarország K. 1994

Horváth István Európa megkísértése. Budapest: Láng K. 1994

Huntington, Samuel P. A katona és az állam. A civil és a katonai szféra viszonyának elmélete és politikája. Budapest: Zrínyi; Atlantisz Kutató. 1994

Habermas, Jürgen A társadalomtudományok logikája. Budapest, Atlantisz 1994

Halecki, Oscar A nyugati civilizáció peremén. Kelet-Közép-Európa története. Budapest, Osiris-Századvég; 2000. 1995

Healey, Denis (szerk.): A függöny legördül. Kelet-Európa szocialista pártjainak sorsa. Budapest, Kéthly Anna Alapítvány 1995

Hitseker Mária (szerk.): Politikai filozófiák enciklopédiája. Budapest, Kossuth K. 1995

Huszár Tibor (vál., összeáll.): Bibó István (1911-1979). Életút dokumentumokban. Budapest, 1956-os Intézet, Osiris-Századvég 1995

Halász Zoltán Herzl. Budapest Magyar Világ. 1995

Hargita Árpádné -- Izikné Hedri Gabriella -- Palánkai Tibor (szerk.): Európa zsebkönyv. Az Európai Unió és Magyarország. Budapest Euration Alapítvány, 1995

Hart, H. L. A. A jog fogalma. Budapest Osiris. 1995

Hegyi Gyula Left side story. (Tanulmányok, esszék, publicisztikák.) Budapest Gondolat. 1995

Hewstone, Miles -- Stroebe, Wolfgang -- Codol, Jean-Paul -- Stephenson, Geoffrey M. (szerk.): Szociálpszichológia európai szemszögből Budapest KJK. 1995

Hirschmann, Albert O. Kivonulás, tiltakozás, hűség. Hogyan reagálnak vállalatok, szervezetek és államok hanyatlására az érintettek? Budapest Osiris. 1995

Horvath Barna Jogszociológia. A jog társadalom- és történelemelméletének problémái. Budapest Osiris 1995

Haas György Második Trianon. Békéscsaba Tevan K. 1995

Heller Ágnes Morálfilozófia. Budapest Cserépfalvi. 1996

Heller Ágnes A szégyen hatalma. Két tanulmány. Budapest Osiris 1996

Hollander, Paul Politikai zarándokok. Nyugati értelmiségiek utazásai a Szovjetunióba, Kínába és Kubába 1928-1978. Budapest Cserépfalvi. 1996

Huizinga, Johan A holnap árnyékában. Korunk kulturális bajainak diagnózisa. Budapest Windsor K. 1996

Herbst Árpád -- Szegvári Péter (szerk.): Adósságrendezés az önkormányzatoknál. Budapest Századvég. 1996

Horváth László -- Kárpáti Sándor A munkásosztály a kapitalizmusba megy. Válogatott írások 1990--1995. Budapest Politika és Kultúra Alapítvány. 1996

Haskó Katalin -- Hülvely István Bevezetés a politikatudományba. Budapest, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1996

Havas Péter A brit pártok és pártrendszerek a 90-es években. Budapest, MTA PTI 1996

Hegedűs B. András (főszerk.): 1956 kézikönyve. 1. köt. Kronológia. 2. köt. Bibliográfia. 3. köt. Megtorlás és emlékezés. Budapest, 1956-os Intézet 1996

Heller, Mihail -- Nyekrics, Alekszandr Orosz történelem. 1. köt. Az Orosz Birodalom története. 2. köt. A Szovjetunió története. Budapest, Osiris--2000 1996
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék