A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    k betű: 101 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Karsai László - Molnár Judit (sajtó alá rend.) Az Endre-Baky-Jaross per. Budapest Cserépfalvi; Könyvkereskedelmi Kft. 1994

Kéri László (összeáll., szerk.) Békési László. Budapest Századvég. 1994

Kéri László (összeáll., szerk.) Orbán Viktor. Budapest Századvég. 1994

Kossuth Lajos Írások és beszédek 1848-1849-ből. Budapest Európa. 1994

Krausz Tamás Megélt rendszerváltás. Publicisztikai írások. 1989-1994. Budapest Cégér. 1994

Kurtán Sándor - Sándor Péter - Vass László (szerk.) Magyarország Politikai Évkönyve 1994. Budapest Demokrácia Kutatások Magyarországi Központja. 1994

Kamenec Iván Az első Szlovák Köztársaság (1939-1945.) Budapest: Aura. 1994

Kaplen, Karel. Csehszlovákia igazi arca, 1945-1948. Pozsony: Kalligram. 1994

Kasza László Metamorphosis Hungariae, 1989-1994. Kasza László interjúi. Budapest: Századvég. 1994

Kéthly Anna Szabadságot Magyarországnak. Írások, beszédek, tanúságtétel a magyar szabadságért a száműzetésben. Budapest Kéthly Anna alapítvány. 1994

Kiss J. László (szerk.) Európai határok - európai stabilitás. Budapest Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézete. 1994

Kovács Ernő (szerk.) Diktatúrából a demokráciába. A politikai rendszerváltás Heves megyében. Eger: Eszterházy Károly Tanár-képző Főiskola. 1994

Kulin Ferenc A tét. Interjúk, esszék a nemzetről és a rend-szerváltásról. Budapest Bagolyvár. 1994

Kurtán Sándor (Hrgs.) Vor der Wende. Politisches System, Gesellschaft und Reformen in Ungarn der achtziger Jahre. Wien-Köln-Gratz: Böhlauer Verlag. 1993

Kusy Miroslav Szlovák vagyok, szlovák leszek. Pozsony: Kal-ligram. 1993

Kecskés János -- Németh György (szerk.) Az 1994. május 9-i és 29-i országgyűlési választások. Képviselői arcképcsarnok, választási és parlamenti adattár. Budapest: Press + Print Kft. 1994

Kelemen András Ez a föld..."Eleitől fogva.. ". Budapest: Zrínyi K. 1994

Kende Péter Miért nincs rend Kelet-Közép-Európában? Budapest: Osiris; Századvég. 1994

Kolnen Krisztina Ő a Soros! Aki kérdez, Krisztina Kolnen. Budapest: Ab Ovo. 1994

Kosáry Domokos A Görgey-kérdés története. 1-2. Budapest: Osiris; Századvég 1994

Kulcsár Kálmán Kontinuitás és átmenet. Töprengések az utóbbi évek magyar politikai gyakorlatáról. Szombathely: Savaria Univ. Pr. 1994

Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor Értékválasztás, 1994. A választási kampányműsorok szimbolikus és értéküzenetei. Budapest Friedrich Neumann Stiftung, Societes. 1994

Kiss Lajos, Cs.- Karácsony András (Vál., szerk.): A társadalom és a jog autopoletikus felépítése. Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. 3. átdolg. Kiadás. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Kulcsár Kálmán Két világ között. Rendszerváltás Magyarországon 1988-1990. Budapest Akadémiai K. 1994

Karácsony András Bevezetés a tudásszociológiába. Budapest, Osiris-Századvég 1995

Karikó Sándor A társadalmi-politikai megalkuvás. A konformizmus-kutatás alapkérdéseiről. Budapest, Gondolat 1994

Krausz Tamás -- Márkus Péter (szerk.): Önkormányzás vagy az elitek uralma. Budapest, Liberter 1995

Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika. Budapest, Osiris-Századvég 1995

Kéri László -- Petschnig Mária Zita 24 évszak. Budapest, Intera 1995
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék