A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    t betű: 27 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Thurnher, Armin Beszélgetések Franz Vranitzkyval. Budapest Kossuth. 1994

Tallár Ferenc Korlátozott szkepszis. A kommunikatív racionalitás elméletéhez. Budapest T-Twins; 1994

Tamás Gáspár Miklós Másvilág. Politikai esszék. Budapest Új Mandátum. 1994

Tőkéczki László (szerk.) Magyar konzervativizmus - hagyomány és jelenkor. Budapest Batthyány Alapítvány 1994

Tilkovszky Loránt Nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig. Budapest: IKVA. 1994

Tocqueville, Alexis de. A régi rend és a forradalom. Budapest: Atlantisz (Circus Maximus) 1994

Tóth Károly Antal Hova-tovább? Az Ellenpontok dokumentumai, esszék, tanulmányok. Szombathely: Savaria Univ. Pr. 1994

Táll Éva (szerk.): Polgármesterek túl az eufórián. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 1995

Trang, Duc V. (ed.) Corruption and democracy. Budapest, Institute for Constitutional and Legislative Policy. 1994

Tarnas, Richard A nyugati gondolat stációi. Bp AduPrint. 1995

Thoma László Alternatívák nélküli társadalom. Tanulmányok, publicisztikai írások. Budapest Gondolat. 1995

Tóka, Gábor (ed.): The 1990 Hungarian elections to the national assembly. Berlin Sigma. 1995

Tőkéczki László Polgári múlt-polgári jelen? Budapest Konrad-Adenauer-Stiftung. 1995

Tischler János (összeáll., ford., bev.): Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai. Budapest, 1956-os Intézet, Windsor K. 1996

Tóth Károly (bev. és szerk.): Kelet-Európa új alkotmányai. Szeged, JATE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék 1997

Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai megközelítésének témaköréből. Budapest Osiris. MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 1997

Tóth Gy. László A kádárizmus örökösei és a polgári Magyarország. Publicisztikák, tanulmányok. Válogatás. Szentendre, Kairosz 1997

Thoma László Táncrend. Rendszerváltó politikusok. Budapest Seneca 1998

Tilkovszky Lóránt Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debrecen. Csokonai K. 1998

Tabajdi Csaba Az önazonosság labirintusai. A magyar kül- és kisebbségpolitikai rendszerváltás. Budapest CP Stúdió 1998

Torgyán József Országunk csak egy van. Parlamenti felszólalások. Budapest Liber Politicus 1998

Tóth Árpádné Masika Edit (szerk.): Magyarország csatlakozása az Európai Unió megreformált bel- és igazságügyi együttműködéséhez a megváltozott külső feltételek között. Belügyi együttműködés. Budapest ISM 1998

Tőkés Rudolf A kialkudott forradalom. Gazdasági reform, társadalmi átalakulás és politikai hatalomutódlás 1957--1990. Budapest Kossuth K. 1998

Tóth Antal Érdekviszonyok a magyar társadalomban a rendszerváltás után. Budapest 1998

Tóth Gy. László Az előre jelzett földrengés. Közjó és jobbközép avagy a kádárizmus bukása. Szentendre Kairosz 1998

Tőkéczki László Történelem, eszmék, politika. Szentendre Kairosz, 1999

Tölgyessy Péter Elégedetlenségek egyensúlya. Válogatott írások. Budapest Helikon, 1999
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék