A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    p betű: 46 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Petschnig Mária Zita Örökségtől örökségig. Budapest Századvég. 1994

Pokol Béla A magyar parlamentarizmus. Budapest Cserépfalvi. 1994

Pomogáts Béla Az idő fölött. Budapest 1993

Pomogáts Béla A negyedik esztendő. Budapest Balassi. 1994

Pölöskei Ferenc A köztársasági eszme története Magyarországon. Budapest Cégér. 1994

Platon Az állam. 4. kiad. Budapest: Gondolat. 1994

Pokol Béla Jogbölcsészeti vizsgálódások. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 1994

Perrow, Charles Szervezetszociológia. Budapest Osiris-Századvég. 1994

Pálné Kovács Ilona -- Agg Zoltán (szerk.): A rendszerváltás és a megyék. Válogatott tanulmányok. Veszprém, Comitatus 1994

Pándi Lajos (összeáll.): Köztes-Európa 1763-1993. (Térképgyűjtemény.) Budapest, Osiris-Századvég 1995

Palánkai Tibor Az európai integráció gazdaságtana. Budapest, Aula 1995

Peresz, Simon Az új Közel-Kelet. New York -- Budapest -- Jeruzsálem, Múlt és Jövő K. 1995

Pomogáts Béla Kárpát-medencei körkép. Budapest, Pesti Szalon 1995

Paine, Thomas Az ember jogai. Budapest Osiris, 1995

Pécsi Kálmán Változóban az orosz gazdaság, 1991--1994. A vajúdás gondjai. Budapest Európai Integrációs Tudományos Társaság. 1994

Póczik Szilveszter Fasizmusértelmezések. Budapest Biadrukt K. 1995

Páldi András Egyre távolabb Moszkvától. Egy diplomata kijevi emlékei, 1986-1992. Budapest Belvárosi K. 1996

Patocka, Jan Mi a cseh? Esszék és tanulmányok. Pozsony Kalligram 1996

Pokol Béla Médiahatalom. Válogatott írások. Budapest Windsor K. 1995

Pomogáts Béla Politika és poétika. Tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc Felsőmagyarország. 1996

Pünkösti Árpád Rákosi a csúcson, 1948-1953. Budapest Európa. 1996

Paczolay Péter -- Szabó Máté A politikatudomány kialakulása. A politikaelmélet története az ókortól a huszadik századig. Budapest, Korona K. 1996

Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Egyetemi tankönyv. Budapest, ELTE Eötvös K. 1996

Prepuk Anikó A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19--20. században. Debrecen, Csokonai K. 1997

Pipes, Richard Az orosz forradalom története. Budapest Európa 1997

Popper, Karl R. Megismerés, történelem, politika. Válogatott írások és előadások. Budapest AduPrint 1997

Paczkowski, Andrzej Fél évszázad Lengyelország történetéből. 1939--1989. Budapest 1956-os Intézet 1997

Pokol Béla Szociológiaelmélet. Budapest Felsőoktatási Koordinációs Iroda 1997

Pusztaszeri László Habsburg Ottó élete és kora. Budapest Nap K. 1997

Paczolay Péter Államelmélet. 1. Machiavelli és az államfogalom születése. Budapest Korona K. 1998
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék