A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    p betű: 21 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Aron Raymond Tanulmány a szabadságjogokról. Pécs: Raymond Aron Társaság, Tanulmány K. 1994

Belohradsky, Václav A kapitalizmus és a polgári erény. Pozsony: Kalligram. 1994

Bretter Zoltán -- Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában. A nacionalizmus. Pécs Tanulmány K. 1995

Chmel, Rudolf (összeáll.): A szlovákkérdés a XX. Században. Pozsony Kalligram 1996

Csefkó Ferenc - Horváth Csaba (szerk.): Magyar és európai civil társadalom. Pécs Friedrich Ebert Alapítvány, 1999

Derrida, Jacques Marx kísérletei. Az adósállam, a gyász és az új Internacionálé. Pécs Jelenkor 1995

Dumont, Louis Tanulmányok az individualizmusról. A modern ideológia antropológiai megközelítése. Pécs. Tanulmány K. 1998

Gray, John Liberalizmus. Pécs Tanulmány Kiadó. 1996

Gyurgyik László Magyar mérleg. A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében. Pozsony: Kalligram 1994

Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambrige-i látképe. John Dunn, John G.A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs. Tanulmány K. 1997

Izsák Lajos Polgári pártok és programjaik Magyarországon, 1944-1956. Pécs: Baranya Megyei Könyvtár. 1994

Kaplen, Karel. Csehszlovákia igazi arca, 1945-1948. Pozsony: Kalligram. 1994

Kibédi Varga Áron -- Kónya Melinda -- Piri Zoltán (összeáll., sajtó alá rend.): Az új század küszöbén. Pécs, Jelenkor 1998

Kiss József Múltfaggatás és kisebbségi önérdektudat. Pozsony Kalligram. 1996

Kusy Miroslav Szlovák vagyok, szlovák leszek. Pozsony: Kal-ligram. 1993

Manet, Pierre A liberális gondolat története. Tíz előadás. Pécs, Tanulmány K. 1994

Mienik, Adam Gondban a bohóc. Esszék, tanulmányok. Pozsony Kalligram 1996

Nisbet, Robert Konzervativizmus: álom és valóság. Pécs, Tanulmány Kiadó. 1996

Patocka, Jan Mi a cseh? Esszék és tanulmányok. Pozsony Kalligram 1996

Quinton, Anthony A tökéletlenség politikája. Az angol konzervatív gondolkodás vallásos és szekuláris tradíciója Hookertől Oakeshottig. Pécs Tanulmány K. 1995

Svoray, Yaron -- Taylor, Nick Hitler árnyékában. Pécs. Alexandra 1997
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék