A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    l betű: 39 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Lengyel László Magyar alakok. Budapest 2000-Pénzügykutató. 1994

Lengyel László Korunkba zárva. Budapest 2000 Pénzügykutató. 1994

Lendvai, Paul Honnan-hová? Gondolatok a közép- és kelet-európai változásokról. Budapest, Pesti Szalon 1995

Lengyel László A kisnyúl pártján. Budapest Officina Nova. 1995

Lukacs, John Az európai világháború, 1939--1941. Budapest Európa K. 1995

Lányi Gusztáv (vál. szerk.): Politikai pszichológia. Szöveggyűjtemény. Budapest Balassa K.: ELTE Szociológiai Int. 1996

Leach, Edmund Szociálantropológia. Budapest Osiris 1996

Lévai Katalin -- Straussman, Jeffrey D. (szerk.): Innovatív önkormányzatok. Budapest Helyi Társadalom Kutatócsoport. 1996

Lipset, Seymour Martin Homo politicus. A politika társadalmi alapjai. Budapest Osiris 1996

Litván György Október üzenete. Válogatott történeti írások. Budapest Osiris. 1996

Laky Teréz Munkaerőpiac-helyzetjelentés. A munkaerőpiac keresletét és kínálatát alakító folyamatok. Budapest Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvánnyal. 1996

Lackó Miklós Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Budapest, MTA Történettudományi Intézet 1996

Ladó Mária -- Tóth Ferenc (szerk.): Helyzetkép az érdekegyeztetésről (1990--1994). Az Érdekegyeztető Tanács Tényfeltáró Bizottságának zárójelentése. Budapest, Érdekegyeztető Tanács Titkársága 1996

Lakatos László Az élet és a formák. Hajnal István történelemszociológiája. Budapest, Új Mandátum Kvk. 1996

Lázár Guy -- Lendvay Judit -- Örkény Antal -- Szabó Ildikó Többség--kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, Osiris, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 1996

Lengyel László A rendszerváltó elit tündöklése és bukása. Budapest, Helikon 1996

Lukacs, John 1945 a nulla év. Budapest, Európa 1996

Lányi András Valahol megint utat vesztettünk. Budapest, Liget Műhely Alapítvány 1996

Lévai Csaba (vál., ford., szerk., jegyz.): Új rend egy új világban. Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez. Debrecen, DUP 1997

Lánczi András A XX. század politikai filozófiája. Miskolc. Bíbor K. 1997

Leier, Manfred (szerk.): Ez volt a század. 100 év történelme fotókban elbeszélve. Budapest Officina Nova. Magyar Könyvklub 1996

Lendvai, Paul Feketelistákon. Egy közép-európai élményei. Budapest Pesti Szalon 1997

Lengyel László Mozgástér és kényszerpálya. Budapest Helikon 1997

Lévai Katalin -- Tóth István György (szerk.): Szerepvállalások. Jelentés a nők helyzetéről, 1997. Budapest Tárki. Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága 1997

Lendvai L. Ferenc Közép-Európa koncepciók. Budapest Áron K. 1997

Lőrincz Lajos A közigazgatás-tudomány alapjai. Budapest Rejtjel 1997

Lózsy Tamás (szerk. és bev.): Izrael és a magyar sajtó. A zsidó állam 50 éve politikai napilapok tükrében. Budapest GLM Unió 1998

Lőrincz Csaba -- Németh Zsolt -- Orbán Viktor -- Rockenbauer Zoltán Nemzetpolitika '88--'98. Tanulmányok, publicisztikák, beszédek, interjúk. Budapest Pro Minoritate 1998

Laki Mihály Kisvállalkozások a szocializmus után. Budapest Közgazdasági Szemle Alapítvány 1998

Lengyel László Pártházból palotába. Budapest Helikon 1998
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék