A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    b betű: 77 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Bede Rita (szerk) Fogyatkozó illúziók. Arcok és korrajzok. Budapest Figyelő. 1994

Bibó István Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. Budapest Katalizátor Iroda. 1994

Bródi András Kompország ezredfordulója. Budapest Pesti Szalon; Szombathely: Savaria Universitas Press. 1994

Bálint Éva, V. Rendiség a romokon. Vélekedések a rend-szerváltás éveiből. Budapest Pesti Szalon. 1994

Bánfalvy Csaba Szebb időkre várva. Munkanélküliség és munkanélküliek Magyarországon az 1990-es években. Budapest Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 1994

Bayer József - Deppe, Rainer (Hrsg.) Der Schock der Freiheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 1993

Belohradsky, Václav A kapitalizmus és a polgári erény. Pozsony: Kalligram. 1994

Bendl Júlia Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. Budapest Scientia Humana. 1994

Bibó István Demokratikus Magyarország. Válogatás Bibó István tanulmányaiból. Budapest Magvető. 1994

Bodáné Páhok Judit - Cseresznyés János - Vánkosné Tímár Éva A kisebbségek jogai Magyarországon. Budapest Közgazdasági és Jogi Kiadó. 1994

Borthi László Az Egyesült Államok és a szovjet zóna (1945-1990.) Kronológia. Budapest História; MTA Történettudományi Intézet 1994

Bodzahán István - Szalay Antal (szerk.) A puha diktatúrától a kemény demokráciáig. Budapest Pelikán. 1994

Bozóki András - Sükösd Miklós Az anarchizmus elmélete és magyarországi története. Budapest Cserépfalvi. 1994

Bozóki András - Seres László - Sükösd Miklós (összeáll.) Anarchizmus ma. Budapest T-Twins. 1994

Balaskó Jenő Mosolyrapszódia: Közéleti írások 1990-1994. Budapest: Kráter Műhely. 1994

Bayer József Válogatott esszék, publicisztikai írások. 1989-1993. Budapest T-Twins. 1994

Benkő Zoltán Történelmi keresztutak. (1941-1956) Miskolc: Felsőmagyarország K. 1993

Berki Mihály Az Államvédelmi Hatóság. Salgótarján: Nógrádi Ny. 1994

Bossányi Katalin (Átiratok) "Mindannyian naivak vagyunk..." Beszélgetések a demokráciáról. Szombathely: Savaria Univ. Pr. 1994

Botlik József -- Csorba Béla -- Dudás Károly Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez, 1918-1993. Budapest: Hatodik Síp Alapítvány; Új Mandátum K. 1994

Bozóki András (ed.) Democratic Legitimacy in Post-Communist Societes. Budapest: T-Twins (in cooperation with the International Center of the Tübingen University) 1994

Bragyova András Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest KJK MTA Állam és Jogtudományi Int. 1994

Balogh László A világ nemzetei. Zászlók, címerek, térképek, adatok. Budapest, Balogh Gyűjtemény 1994

Bíró Gáspár Az identitásválasztás szabadsága. Budapest, Osiris-Századvég 1995

Bőhm Antal -- Szoboszlai György (szerk.): Parlamenti választások 1994. Politikai szociológiai körkép. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 1995

Böröcz József (David A. Smith ed.) A New York Order? Greenwood Press. Praeger Publ. 1995

Babbie, Earl A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest Balassi K. 1995

Beke Imre Az Amerikai Egyesült Államok politikai lexikona. 2. bővített kiadás. Budapest Államtudományok Nemzetközi Intézete, New York , International Institute of Political Science. 1995

Bekker Zsuzsa Rendszerválság. Alkalmazkodási folyamatok a kelet-európai országokban 1970 és 1990 között. Budapest Aula. 1995

Bozóki András Konfrontáció és kongresszus. A demokratizálás stratégiái. Szombathely Savaria Univ. Pr. 1995
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék