A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    f betű: 40 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Fábián Ernő Az értelem keresése. Budapest Századvég. 1994

Földes György - Hubai László (szerk.) Parlamenti képviselő-választások, 1920-1990. Tanulmányok. Budapest Politikatörténeti Alapítvány. 1994

Fukuyama, Francis A történelem vége és az utolsó ember. Budapest Európa. 1994

Feitl István A bukott Rákosi. (Rákosi Mátyás 1956-1971 között.) Budapest Politikatörténeti Alapítvány. 1993

Flores, Eduardo R Mocskos háború. Budapest Bereményi. 1994

Fülöp Mihály A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés (1947). Budapest Héttorony. 1994

Fromm, Erich Birtokolni vagy létezni? Egy új társadalom alapvetése. Budapest: Akadémia Kiadó. 1994

Finley, Moses I. Politika az ókorban. Budapest, Európa 1995

Fullerton, Maryellen -- Sik Endre -- Tóth Judit (eds.): Refugees and migrants: Hungary at a crossroads. Budapest, Institute for Political Science of the HAS 1995

Fehér Ferenc -- Kardos András -- Radnóti Sándor (szerk): Majdnem nem lehet másként. Tanulmányok Vajda Mihály 60. születésnapjára. Budapest Cserépfalvi. 1995

Feitl István (szerk.): Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Budapest Politikatörténeti Alapítvány. 1995

Ficzere Lajos (szerk.): Tanulmányok a kormány döntési rendszeréről. Budapest KJK. 1994

Földes György A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományban. Budapest Osiris, Századvég. 1995

Freud, Sigmund Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. Budapest Cserépfalvi. 1995

Farquharson, Robin A szavazás elmélete. Budapest Aula. 1994

Fehér Ferenc, Heller Ágnes A Budapesti Iskola. Tanulmányok Lukács Györgyről. 1. [köt.] Budapest T-Twins-Lukács Archívum. 1995

Fricz Tamás A magyarországi pártrendszer 1987-1995. Kialakulástörténet és jellemzők. Politológiai elemzés. Budapest Cserépfalvi. 1996

Fricz Tamás Rendszerváltás Magyarországon (1990-1995). Tanulmányok, esszék. Budapest Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1996

Friedmann, Milton Kapitalizmus és szabadság. Budapest "Akadémiai Kiadó; Florida -- Budapest" 1996

Fejér Ádám Röpirat a közélet megújulásáról. Szeged JATE. 1996

Fraser, Angus A cigányok. Budapest, Osiris 1996

Furet, François A francia forradalom története, 1770--1815. Budapest, Osiris 1996

Fricz Tamás A népi-urbánus vita tegnap és ma. Budapest, Napvilág 1997

Fáy László "Ha majd a bőség kosarából..." Budapest Belvárosi K. 1997

Fukuyama, Francis Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Budapest Európa 1997

Font Márta -- Krausz Tamás -- Niederhauser Emil -- Szvák Gyula Oroszország története. Budapest Maecenas 1997

Fábián György (szerk.): Választási rendszerek. Budapest Osiris. Láthatatlan Kollégium 1997

Foucault, Michel Az igazság és az igazságszolgáltatási formák. Debrecen. Latin Betűk 1998

Fülöp Mihály -- Sipos Péter Magyarország külpolitikája a 20. században. Budapest Aula 1998

Fekete Judit A puccsszerű irányítási módszer. (Egy válságkezelő, koordinációs eljárás leírása.) Budapest MTA PTI 1998
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék