A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    v betű: 20 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Varga László Az elhagyott tömeg. Tanulmányok 1950-1956-ról. Budapest Cserépfalvi; Budapest Főváros Levéltára. 1994

Vermes Miklós Tisza István. Budapest Századvég. 1994

Vajda Mihály A fasizmusról. Politikai-szociológiai tanulmány. Budapest, Osiris 1995

Vajda Tünde (vál. és utószó): Konzervatív szemmel '94. Válogatott írások. Budapest, Batthyány Alapítvány, Windsor K. 1995

Vitányi Iván Rendszerváltástól kormányváltásig. Szombathely, Savaria Univ. Pr. 1995

Valuch Tibor (szerk.): Hatalom és társadalom a XX. Századi magyar történelemben. Budapest Osiris, 1956-os Intézet. 1995

Vitányi Iván A társadalom logikája. Alapelvek a társadalom, a politika és a kultúra átalakulásának kutatásához. Szombathely Savaria Univ. Pr. 1995

Vörös Gizella B. (szerk.): Egy univerzális értelmiségi. Vitányi Iván születésnapjára. Budapest MTI Szociológiai Int. 1995

Vajda Mihály Mit lehet remélni? (Esszék Fehér Ferencről.) Debrecen Határ Könyvek. 1995

Vásárhelyi Mária Rendszerváltás alulnézetben. Domináns véleményáramlatok, közkeletű ideológiák a rendszerváltás néhány sarkalatos társadalmi- gazdasági kérdéséről. 1994 novemberéig folytatott vizsgálatok. Budapest Pesti Szalon. 1995

Vajda Mihály Nem az örökkévalóságnak. Filozófiai (láb)jegyzetek. Budapest Osiris. 1996

Varga Lajos Garami Ernő. Politikai életrajz. Budapest, Napvilág K. 1996

Varga Csaba Hagyomány és stratégia. Budapest Kapu 1997

Vitányi Iván A szociáldemokrácia jövőképe. (Alapértékek.) Budapest Napvilág 1997

Varga Csaba Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról. Budapest Osiris 1998

Vértes Róbert (összeáll.): Magyarországi zsidótörvények és rendeletek, 1938--1945. Budapest Polgár K. 1998

Vásárhelyi Mária - Halmai Gábor (szerk.): A nyilvánosság rendszerváltása. Budapest Új Mandátum 1998

Vida István (szerk.): 1956 és a politikai pártok. Politikai pártok az 1956-os forradalomban. 1956. október 23-november 4. Válogatott dokumentumok. Budapest MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1998

Valki László A NATO. Történet, szervezet, stratégia, bővítés. Budapest Corvina, 1999

Varga Lajos (főszerk.): A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Budapest Napvilág, 1999
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék