A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    c betű: 27 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Csepeli György A meghatározatlan állat. Budapest EGO School. 1994

Csaba László Az összeomlás forgatókönyvei. A rendszerátalakítás alkalmazott közgazdaságtana. Bp: Figyelő. 1994

Churchill, Winston S. A második világháború. 1-2. köt. Budapest, Európa 1995

Csanádi Mária Honnan hová? A pártállam és az átalakulás. Budapest, T-Twins; MTA Közgazdaságtudományi Intézet 1995

Csizmadia Ervin A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988). 1-3. köt. Budapest, T-Twins 1995

Cook, Chris -- Stevenson, John Világtörténeti kézikönyv 1914--1993. Budapest Akadémiai K. 1995

Campanella, Tommaso A Napváros. Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. Budapest Nippon K. 1996

Chmel, Rudolf (összeáll.): A szlovákkérdés a XX. Században. Pozsony Kalligram 1996

Cicero Az állam. Budapest Akadémiai Kiadó. 1995

Clark, Andy A megismerés építőkövei. Filozófia, megismeréstudomány és párhuzamos felosztott feldolgozás. Budapest Osiris 1996

Csicsery-Rónay Iván (összeáll.): Nagy Ferenc miniszterelnök. Visszaemlékezések, tanulmányok, cikkek. Bp Ezerkilencszáznegyvenöt Alapítvány. 1995

Coing, Helmut A jogfilozófia alapjai. Budapest Osiris. 1996

Cseke Hajnalka Határhelyzetek. Interjú Vitányi Ivánnal. Budapest, Pallas Stúdió 1996

Chirac, Jacques Egy új Franciaországért. Budapest, Mundus 1997

Constant, Benjamin A régiek és a modernek szabadsága. Budapest Atlantisz 1997

Csepeli György Szociálpszichológia. Budapest Osiris 1997

Csiffáry Tamás (sajtó alá rend., szerk,): Szálasi Ferenc börtönnaplója, 1938--1940. Budapest Budapest Főváros Levéltára, 1997

Czettler Antal Teleki Pál és a magyar külpolitika, 1939-1941. Budapest Magvető 1997

Csapodi Tamás -- Vit László Ámokfutás a NATO-ba. Cikkek, tanulmányok, interjúk. Budapest Cartafilus 1997

Csepeli György Előítélet és antiszemitizmus. Budapest Jószöveg Műhely 1998

Csicsery-Rónay István -- Cserenyey Géza Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947. Tanulmányok és válogatott dokumentumok. Budapest 1956-os Intézet 1998

Csaba Iván - Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Budapest Osiris 1999

Cseh Gabriella - Enyedi Nagy Mihály - Solténszky Tibor (szerk.): Magyarország médiakönyve, 1998. Budapest Enamiké 1998

Cseh Gabriella - Sükösd Miklós Médiajog és médiapolitika Magyarországon. I. köt. Médiajog. Budapest Új Mandátum, 1999

Cseh Gergő Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit (szerk.): Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956-1963. (Dokumentumok) Budapest Osiris, 1999

Csizmadia Ervin Két liberalizmus Magyarországon. Budapest Századvég, 1999

Csefkó Ferenc - Horváth Csaba (szerk.): Magyar és európai civil társadalom. Pécs Friedrich Ebert Alapítvány, 1999
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék