A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    m betű: 39 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Mészáros József - Szakadát István Választási eljárások, választási rendszerek. Budapest BME Szociológiai Tanszék. 1994

Mill, John Stuart A szabadságról. Budapest Századvég-Readers International. 1994

Macartney, C. A. Teleki Pál miniszterelnöksége 1939-1941. Budapest: Occidental Pr.1994. 1993

Mátés Károly A magyar nemzeti állameszme. A magyar újjászületés eszközei. Budapest: HOGYF. 1994

Mannheim Károly A konzervativizmus. Tanulmány a tudás szociológiájáról. Budapest Cserépfalvi. 1994

Manet, Pierre A liberális gondolat története. Tíz előadás. Pécs, Tanulmány K. 1994

Márkus György, G. -- Guba László (Ed.): Integration and disintegration in contemporary Europe. Budapest, Institute for Political Science of the HAS 1995

Mellár Tamás (szerk.): Rendszerváltás és stabilizáció. A gazdasági átmenet első évei. Budapest, Magyar Rendkutató Központ 1995

Miskolczy Ambrus Eszmék és téveszmék. Kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseiről. Budapest, Bereményi 1994

Mádl Ferenc Az európai örökség útjain. Beszédek, előadások, tanulmányok, interjúk 1990-1994. Budapest, Athenaeum Ny. 1995

Miszlivecz Ferenc Vadkelet-party. Szombathely, Savaria Univ. Pr. 1995

Machos, Csilla -- Segert, Dieter Parteien in Osteuropa, Kontext und Akteure. Opladen/Wiesbaden Westdeutscher Verl. 1995

Mályusz Elemér Népiségtörténet. Budapest MTA Történettud. Int. 1994

Mannheim Károly A gondolkodás struktúrája. Kultúrszociológiai tanulmányok. Budapest Atlantisz Kvk. 1995

Mezey Barna Magyar alkotmánytörténet. Budapest Osiris. 1995

Mitchell, Ralph Az Egyesült Államok alkotmánya. Történet, dokumentum, mutatók. Budapest Nemzeti Tankvk. 1995

Mc.Grath, Alister E. Kálvin. A nyugati kultúra formálódása. Budapest Osiris. 1996

Mc. Rae, Hamosh A világ 2020-ban. Versenyben a hatalomért, kultúráért, jólétért. Budapest AduPrint. 1996

Mienik, Adam Gondban a bohóc. Esszék, tanulmányok. Pozsony Kalligram 1996

Molnár Tamás Az értelmiség alkonya. Budapest Akadémiai K. 1996

Molnár Tamás Filozófusok istene. Budapest Európa. 1996

Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet. Budapest Osiris. 1996

Mazsu János -- Setényi János (szerk.): A jó polgár. Társadalomismereti forráskönyv egyetemi hallgatóknak és középiskolai tanároknak. 2. kiadás. Debrecen, Csokonai K. 1996

Melman, Josszi -- Ravin, Dan Igazi barátok. Az amerikai--izraeli szövetség valódi története. Budapest, Osiris 1997

Mann, Golo Németország története. 1919--1945. Budapest Balassi K. 1997

Montesquieu A rómaiak nagysága és hanyatlása. 2. kiad. Budapest Kossuth K. 1997

Martin, Hans-Peter -- Schumann, Harald A globalizáció csapdája. Támadások a demokrácia és a jólét ellen. Budapest Perfekt 1998

Martonyi János Európa, nemzet, jogállam. Budapest Magyar Szemle. Európai Utas 1998

Mészáros József -- Szakadát István Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése közvélemény-kutatási adatok alapján. Budapest Tárki 1998

Mezey Barna (szerk.): A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. Budapest Osiris 1998
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék