A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    r betű: 28 cikk


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Rechnitzer János Szétszakadás vagy felzárkózás. A térszerkezetet alakító innovációk. Győr: MTA Regionális Kut. Int. 1993

Rozsnay Ervin A történelem kelepcéi. (Végzetszerű volt-e, ami történt?) Tanulmány. Budapest 1994

Rytkó Emília et al. (összeáll. és szerk.) Az 1994. évi országgyűlési képviselőválasztás hivatalos végeredménye. Budapest: BM Országos Választási Iroda. 1994

Rauch, Georg von-Misiunas, Romuald J.- Taagepera, Rein A balti államok története. Budapest Osiris-Századvég, 2000. 1994

Reischauer, Edwin O. Japán története. Budapest, Maecenas 1995

Révész Sándor Antall József távolról. 1932-1933. Budapest, Sík K. 1995

Róbert Péter -- Sági Matild -- Utasi Ágnes -- Kovách Imre A középosztályok nyomában. Budapest, MTA Politikai Tudományok Intézete 1995

Romsics Ignác Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Budapest, Teleki Alapítvány 1995

Ripp Zoltán Szabad Demokraták. Történelmi vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról. Budapest Napvilág. 1995

Rainer M. János Nagy Imre. Politikai életrajz. 1. köt. 1896-1953. Budapest 1956-os Intézet. 1996

Ross, David Arisztotelész. Budapest Osiris 1996

Romsics Ignác Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Budapest, Osiris 1996

Révész Sándor Aczél és korunk. Budapest, Sík K. 1997

Rákosi Mátyás Visszaemlékezések. 1940--1956. 1--2. köt. Budapest Napvilág 1997

Robbins, Keith Churchill. Budapest Akad. K. 1997

Radzinszkij, Edvard Sztálin. Budapest Európa 1997

Russel, Bertrand A hatalom és az egyén. Budapest Kossuth K. 1997

Remnick, David Lenin sírja. A szovjet birodalom végnapjai. Budapest Európa 1998

Rudas Tamás Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat? Budapest Új Mandátum 1998

Révész Sándor Jelen. Válogatott esszék, publicisztikák. Budapest Sík K. 1998

Róbert Péter -- Nagy Ildikó Újraelosztó állam vagy öngondoskodó polgár? Budapest TÁRKI 1998

Romsics Ignác Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Budapest Napvilág 1998

Romsics Ignác (szerk.): Trianon és a magyar politikai gondolkodás, 1920--1953. Budapest Osiris 1998

Romsics Ignác Magyarország története a XX. században. Budapest Osiris 1999

Rácz Margit (szerk.): Őszinte könyv az Európai Unióról. Hamburgi és budapesti szakértők az Európai Unió bővüléséről és mélyüléséről. Budapest Euro Info Service, 1999

Ránki Vera Magyarok - zsidók - nacionalizmus. A befogadás és a kirekesztés politikája. Budapest Új Mandátum, 1999

Rechnitzer János A területi stratégiák. Budapest, Pécs Dialóg Campus, 1998

Rivers, William - Mathews, Cleve Médiaetika. 2. átszerk. kiad. Budapest Bagolyvár, 1999
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék