A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    811 cikk lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 811-811


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948--1956. Készült a Politikatörténeti Intézet gondozásában. Budapest Napvilág 1998

*** Európai Únió - regionalizmus - szuverenitás. 4. Országos Politológus Vándorgyűlés, 1998. március 20-21. Székesfehérvár, MTA Veszprémi Területi Bizottság 1998

*** A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai. Kiad. Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ. Budapest AduPrint, Indok 1998

*** Sajtószabadság és személyiségi jogok. Budapest Kiadja az Emberi Jogok Információs Központja. AduPrint, Indok 1999

*** Az Európa Tanács válogatott egyezményei. Budapest, Strasbourg Osiris, Conseil de l'Europe, 1999

*** Fekete bárány. Fekete János vall életéről, világnézetéről, világlátásáról Benda Lászlónak. Sárbogárd Pront City, 1999

*** Magyarságkép és történeti változásai. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok) Budapest MTA, 1999

*** Összefoglaló jelentés a NATO új stratégiai koncepciójáról. 1999. április 29-én a Magyar Külügyi Intézetben rendezett kerekasztal-beszélgetésről. Budapest Magyar Külügyi Intézet, 1999

Ács Zoltán (szerk.) Együtt élő népek a Kárpát-medencében. Budapest Auktor. 1994

Ács Zoltán Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest, Kossuth K. 1996

Ádám Antal Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Budapest Osiris 1998

Ádám Magda -- Hanzal, Josef Edvard Benes. Dunaszerdahely Nap Kiadó 1996

Ágh Attila (szerk.) The Emergence of Central European Parliaments: The First Steps. Budapest Hungarian Centre of Democracy Studies. 1994

Ágh Attila - Géczi József - Sipos József (vál. és sajtó alá rendezte): Rendszerváltók a baloldalon. Reformerek és reformkörök 1988-1989. Válogatott dokumentumok. Budapest Kossuth, 1999

Ágoston Vilmos (szerk.) Autonómia. Kihívás és vagy megoldás. Budapest Ferenczy K. 1994

Alexander, Jeffrey C. Szociológiaelmélet a II. világháború után. Budapest, Balassi K. 1996

Almond, Gabriel A. -- Powel, G. Bingham (szerk.): Összehasonlító politológia. Budapest Osiris. 1996

Andor László - Surányi Róbert Roosevelt-Churchill. Budapest Pannonica, 1999

Andorka Rudolf Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia K. 1996

Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába. Budapest Osiris 1997

Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1994. Budapest Tárki. 1994

Andorka Rudolf -- Kolosi Tamás -- Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, Tárki, Századvég 1996

Angelusz Róbert Optikai csalódások. Budapest, Pesti Szalon 1996

Antall József Modell és valóság. 1-2 köt. Budapest Athenaeum. 1994

Arató András Civil társadalom, forradalom és alkotmány. Budapest Új Mandátum 1999

Arday Lajos - Németh György (szerk.) Jobbközép pártok Észak- és Közép-Európában. Budapest Batthyány Alapítvány 1994

Arendt, Hannah Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén. Budapest Osiris, 1995

Aron Raymond Tanulmány a szabadságjogokról. Pécs: Raymond Aron Társaság, Tanulmány K. 1994

Avar János Kennedyek. Versenyben a végzettel. Budapest Korona, 1999

Avineri, Shlomo A modern cionizmus kialakulása. A zsidó állam szellemi gyökerei. Budapest Századvég 1994
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék