A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    1999: 96 cikk lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-96


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** Sajtószabadság és személyiségi jogok. Budapest Kiadja az Emberi Jogok Információs Központja. AduPrint, Indok 1999

*** Az Európa Tanács válogatott egyezményei. Budapest, Strasbourg Osiris, Conseil de l'Europe, 1999

*** Fekete bárány. Fekete János vall életéről, világnézetéről, világlátásáról Benda Lászlónak. Sárbogárd Pront City, 1999

*** Magyarságkép és történeti változásai. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok) Budapest MTA, 1999

*** Összefoglaló jelentés a NATO új stratégiai koncepciójáról. 1999. április 29-én a Magyar Külügyi Intézetben rendezett kerekasztal-beszélgetésről. Budapest Magyar Külügyi Intézet, 1999

Ágh Attila - Géczi József - Sipos József (vál. és sajtó alá rendezte): Rendszerváltók a baloldalon. Reformerek és reformkörök 1988-1989. Válogatott dokumentumok. Budapest Kossuth, 1999

Andor László - Surányi Róbert Roosevelt-Churchill. Budapest Pannonica, 1999

Arató András Civil társadalom, forradalom és alkotmány. Budapest Új Mandátum 1999

Avar János Kennedyek. Versenyben a végzettel. Budapest Korona, 1999

Bárdi Nándor (szerk.): Globalizáció és nemzetépítés. Budapest Teleki László Alapítvány, 1999

Bayer József A politikatudomány alapjai. Budapest Napvilág 1999

Benkes Mihály Szuperhatalmak kora, 1945-1992. Budapest Korona, 1999

Berend T. Iván Terelőúton. Szocialista modernizációs kísérlet Közép- és Kelet-Európában, 1944-1990. Budapest Vince Kiadó, 1999

Bihari Mihály "Képzeljetek embert!". Politikaelméleti tanulmányok Schlett István 60. születésnapjára. Barátaitól, pályatársaitól, tanítványaitól. " Budapest Korona, ELTE ÁJK Politológiai Tanszék, 1999

Bőhm Antal A 20. századi magyar társadalom. Budapest Korona 1999

Boros Zsuzsanna - Szabó Dániel Parlamentarizmus Magyarországon (1867-1944). Budapest Korona 1999

Bozóki András (szerk.): Intellectuals and Politics in Central Europe. Budapest Central European University Press 1999

Bozóki András (főszerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. Dokumentumok 1-4. köt. Budapest Magvető 1999

Bozóki András és mások (szerk.): A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. 8. köt. Portrék és életrajzok. Budapest Új Mandátum, 1999

Brzezinski, Zbiniew A nagy sakktábla. Amerika világelsősége és geostratégiai feladatai. Budapest Európa, 1999

Csaba Iván - Tóth István György (szerk.): A jóléti állam politikai gazdaságtana. Budapest Osiris 1999

Csefkó Ferenc - Horváth Csaba (szerk.): Magyar és európai civil társadalom. Pécs Friedrich Ebert Alapítvány, 1999

Cseh Gabriella - Sükösd Miklós Médiajog és médiapolitika Magyarországon. I. köt. Médiajog. Budapest Új Mandátum, 1999

Cseh Gergő Bendegúz - Kalmár Melinda - Pór Edit (szerk.): Zárt, bizalmas, számozott. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956-1963. (Dokumentumok) Budapest Osiris, 1999

Csizmadia Ervin Két liberalizmus Magyarországon. Budapest Századvég, 1999

Demeter György (szerk.): NATO kézikönyv. Jubileumi 4. kiadás. Budapest "Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet - Brüsszel; NATO Információs és Sajtóiroda," 1999

Dénes Iván Zoltán (szerk.): A szabadság kis körei. Tanulmányok Bibó István életművéről. Budapest Osiris, 1999

Döbrönte Katalin Európai Unió - demokratikus deficit. Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában jelentkező demokratikus deficit és az Európai Unió legitimitásának növelésére tett kezdeményezések. Budapest MTA PTI 1999

Fábián Zoltán Tekintélyelvűség és előítéletek. Budapest Új Mandátum 1999

Feinberg, Joel Társadalomfilozófia. Budapest Osiris, 1999
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék