A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    1998: 172 cikk lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-172


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** Európa számokban. Szeged. Szukits 1998

*** A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948--1956. Készült a Politikatörténeti Intézet gondozásában. Budapest Napvilág 1998

*** Európai Únió - regionalizmus - szuverenitás. 4. Országos Politológus Vándorgyűlés, 1998. március 20-21. Székesfehérvár, MTA Veszprémi Területi Bizottság 1998

*** A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. A jog lehetőségei és korlátai. Kiad. Az Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ. Budapest AduPrint, Indok 1998

Ádám Antal Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Budapest Osiris 1998

Balázs Zoltán Modern hatalomelméletek. Budapest Korona K. 1998

Balogh András Integráció és nemzeti érdek. Budapest Kossuth K. 1998

Bánki András et al. Merre megy Magyarország? (Interjúkötet) Budapest Telegráf K. 1998

Bayer József A politikai gondolkodás története. Bevezetés. Budapest Osiris 1998

Berger, Péter L.-Luckmann, Thomas A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Budapest Jószöveg Műhely 1998

Bezerédi Zoltán Eszmék és történetek. Századvégi visszapillantás. Budapest Bethlen Gábor Kvk. 1998

Bodnár Vilmos -- Fehér Zsuzsa -- Varga Csaba (szerk.): Mi a jövő? Tudástársadalom? Információs társadalom? Telekommunikációs társadalom? Kultúratársadalom? Az információs társadalom és a magyar kezdeményezések. Budapest OMFB. ORTT. HÉÁ Stratégiakut. Int. 1998

Borsody István Az új Közép-Európa. Szombathely Savaria Univ. Press 1998

Boudon, Raymond - Besnard, Philippe - Cherkaoui, Mohamed - Lécuyer, Bernard -- Pierre (összeáll.): Szociológiai lexikon. Budapest Corvina, 1998

Bozóki András - Sükösd Miklós (szerk.): Magyar anarchizmus. A magyarországi anarchizmus történeti dokumentumaiból. Budapest Balassi 1998

Bozóki András -- Javorniczky István -- Stumpf István Magyar politikusok arcképcsarnoka. Budapest Századvég 1998

Brown, Lester - Flavin, Christopher - French, Hilary A világ helyzete, 1998. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról. Budapest Föld Napja Alapítvány 1998

Cseh Gabriella - Enyedi Nagy Mihály - Solténszky Tibor (szerk.): Magyarország médiakönyve, 1998. Budapest Enamiké 1998

Csepeli György Előítélet és antiszemitizmus. Budapest Jószöveg Műhely 1998

Csicsery-Rónay István -- Cserenyey Géza Koncepciós per a Független Kisgazdapárt szétzúzására, 1947. Tanulmányok és válogatott dokumentumok. Budapest 1956-os Intézet 1998

Debreczeni József A miniszterelnök. Antall József és a rendszerváltás. Budapest Osiris 1998. A Duna védelmében a hágai döntés után. Budapest Batthyány Lajos Alapítvány 1998

Dezső Márta Képviselet és választás a parlamenti jogban. Budapest KJK-MTA ÁJK 1998

Dobszay Tamás et al. Tisztelt Ház! A magyar országgyűlések története 1848-1998. Budapest Puskás Tivadar Távközlési Technikum 1998

Dumont, Louis Tanulmányok az individualizmusról. A modern ideológia antropológiai megközelítése. Pécs. Tanulmány K. 1998

Durandin, Catherine A román nép története. Budapest Maecenas K. 1998

Egedy Gergely Nagy-Britannia története. Budapest Aula 1998

Enyed Mária - Gyulavári Tamás Az Európai Közösség szociálpolitikája a kezdetektől a Maastrichti Szerződésig. Budapest ISM 1998

Enyedi Zsolt Politika a kereszt jegyében. Egy politikai szubkultúra természetrajza. Budapest Osiris 1998

Feitl István (szerk.): Jobboldali radikalizmus tegnap és ma. Tanulmányok 2. bőv. kiad. Budapest Napvilág 1998

Fekete Judit A puccsszerű irányítási módszer. (Egy válságkezelő, koordinációs eljárás leírása.) Budapest MTA PTI 1998
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék