A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    1997: 123 cikk lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 121-123


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
Fukuyama, Francis Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Budapest Európa 1997

Gallai Sándor et al. Parlamenti pártok és szakpolitikák, 1994--1997. Budapest Magyar Politikai Intézet 1997

Gergely András, A. Kisebbség, etnikum, regionalizmus. Budapest, MTA PTI 1997

Gergely Jenő -- Kardos József -- Rottler Ferenc Az egyházak Magyarországon Szent Istvántól napjainkig. Budapest Korona K. 1997

Goldschmidt, Arthur Jr. A Közel-Kelet rövid története. Budapest Maecenas 1997

Gombár Csaba -- Hankiss Elemér -- Lengyel László (szerk.): És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államokról a 20. század végén. Budapest Korridor 1997

Győri Szabó Róbert A kommunista párt és a zsidóság (1945--1956). 2. javított, bővített kiadás. Budapest Windsor 1997

György Péter Az ó-új világ. Budapest Magvető 1997

Hankiss Elemér Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata. Budapest Helikon 1997

Hankiss Elemér -- Matkó István A tulajdon kötelez. Az új tőkésosztály társadalmi szerepéről. A. Tárki tanulmányával. Budapest Figyelő 1997

Harsányi Iván -- Jemnitz János -- Székely Gábor (szerk.): A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 23. évf. 1997. Budapest Magyar Lajos Alapítvány. Politikatörténeti Alapítvány 1997

Hobsbawm, Eric J. A nacionalizmus kétszáz éve. Előadások. Budapest Maecenas 1997

Hook, Sidney A szabadság paradoxonai. Budapest, Osiris, 1997

Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambrige-i látképe. John Dunn, John G.A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs. Tanulmány K. 1997

Horváth Csaba (szerk.): Konfliktus, konszenzus, kooperáció. Tanulmánykötet. 2. Országos Politológus Vándorgyűlés, Pécs 1996. Pécs JPTE Továbbképző Központ. Budapest Friedrich Ebert Alapítvány 1997

Horváth M. István (szerk.) : Európai integráció az önkormányzatok szemszögéből. Szemináriumi jegyzet. Budapest Magyar Közigazgatási Intézet 1997

Ignotus Pál Vissza az értelemhez. Válogatás, szerkesztés és utószó: Bozóki András. Budapest Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum 1997

Jameson, Fredric A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája. Budapest Jószöveg, 1997

Juhász József A délszláv háborúk. Budapest Napvilág 1997

Kall Éva -- Soproni Ágnes "Írjátok le a sóhajtásomat!" Milyen lehet cigánynak lenni? Interjúk. " Budapest Magvető 1997

Karácsony András Bevezetés a társadalomelméletbe. Budapest Rejtjel 1997

Karády Viktor Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok. Budapest, Cserépfalvi 1997

Karikó Sándor (szerk.): Útban az Európai Unió felé. Szeged. Progress 1997

Kárpáti Zoltán (szerk.): Társadalmi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán. Budapest MTA TKKK 1997

Kende Péter (vál. és bev.): Bibó nyugatról -- életében, holtában. Külhoni magyarok írásai Bibó Istvánról. Basel, Budapest Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1997

Kende Péter Az én Magyarországom. Budapest Osiris 1997

Kennedy, Paul A huszonegyedik század küszöbén. Budapest Napvilág 1997

Kerényi Ervin Környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezettudomány. Kislexikon és szótár. Budapest Elpídia 1997

Kereszty András (szerk.): Tények könyve '97. Magyar és nemzetközi almanach. Budapest Greger-Delacroix 1997

Kereszty András (szerk.) : Tények könyve. NATO. Budapest Greger-Delacroix 1997
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék