A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    1997: 123 cikk lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-123


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** A demokrácia intézményrendszere Magyarországon. (Balázs István et. al.) Budapest MTA 1997

*** Globalizáció és nemzeti érdek. (Ágh Attila et. al.) Budapest MTA 1997

*** Magyarország, 1996. Beszámoló a társadalom és a gazdaság főbb folyamatairól. Budapest KSH 1997

*** A világ helyzete 1997. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatokról. Budapest Föld Napja Alapítvány 1997

*** Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1998. Budapest Biográf 1997

*** A magyar közvélemény a NATO-tagságról 1994--1997. Budapest Stratégiai és Védelmi Kutatóint. 1997

Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába. Budapest Osiris 1997

Balogh László -- Benkes Mihály Az európai fejlődés politikai dimenziói. Budapest Maecenas 1997

Bánfalvy Csaba A munkanélküliség. 2. átdolgozott és bővített kiadás. Budapest Magvető 1997

Bayer József A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs valóságról. Budapest, Napvilág, 1997

Berend T. Iván A történelem -- ahogyan megéltem. Budapest Kulturtrade 1997

Blejer, Mario I. -- Coricelli, Fabrizio 3 ország, történet, szereplő. Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában. Interjú Leszek Balcerowiczcal, Bod Péter Ákossal és Vaclav Klausszal. Budapest Széphalom Könyvműhely 1997

Bőhm Antal Ingázás tegnap és ma. Kutatási beszámoló. Budapest MTA PTI 1997

Bojtár Endre Bevezetés a baltisztikába. A balti kultúra a régiségben. Budapest Osiris 1997

Borbándi Gyula Magyar politikai pályaképek 1938--1948. Budapest, Európa 1997

Brogan, Hugh Kennedy. Budapest Akadémiai K. 1997

Chirac, Jacques Egy új Franciaországért. Budapest, Mundus 1997

Constant, Benjamin A régiek és a modernek szabadsága. Budapest Atlantisz 1997

Csapodi Tamás -- Vit László Ámokfutás a NATO-ba. Cikkek, tanulmányok, interjúk. Budapest Cartafilus 1997

Csepeli György Szociálpszichológia. Budapest Osiris 1997

Csiffáry Tamás (sajtó alá rend., szerk,): Szálasi Ferenc börtönnaplója, 1938--1940. Budapest Budapest Főváros Levéltára, 1997

Czettler Antal Teleki Pál és a magyar külpolitika, 1939-1941. Budapest Magvető 1997

Dalnoki Ádám (szerk.): 10 év beszédei. Válogatás az elmúlt 10 év legfontosabb, legizgalmasabb politikai beszédeiből. Könyv és video. Budapest MédiaMark 1997

Elek István Polgár és kora. Budapest Osiris 1997

Ellwood, Sheelagh Franco. Budapest Akad. K. 1997

Engelmann, Peter Hegel -- filozófia és totalitarizmus. Budapest Osiris 1997

Enyedi Zsolt Pártok a politikatudományban. Budapest, MTA PTI 1997

Fábián György (szerk.): Választási rendszerek. Budapest Osiris. Láthatatlan Kollégium 1997

Fáy László "Ha majd a bőség kosarából..." Budapest Belvárosi K. 1997

Font Márta -- Krausz Tamás -- Niederhauser Emil -- Szvák Gyula Oroszország története. Budapest Maecenas 1997
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék