A magyar politikatudomány válogatott
bibliográfiája 1993-1999

 

       bibliográfiák   » a magyar politikatudány válogatott bibliográfiája 1993 - 1999
    év 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 
  cikk a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  helység

b d e f g k l m n o p s v z

 
  keresés szűkítés -  
    1996: 128 cikk lapozás: 1-30 | 31-60 ... 121-128


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm 
*** A fogoly Bibó István vallomásai az 1956-os forradalomról. Budapest 1956-os Intézet. 1996

*** Pax Britannica. Brit külügyi iratok a második világháború után Kelet-Közép-Európáról. 1942-1943. Budapest Osiris. 1996

*** Emlékülés a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikk kihirdetésének 50. évfordulója alkalmából. 1996. január 31. Budapest Igazságügyi Minisztérium Sajtótitkársága. 1996

*** A Granta legjobb riportjai. Budapest Osiris. 1996

*** A polgári Magyarországért. "Két pogány közt egy hazáért". A FIDESZ--Magyar Polgári párt vitairata. Budapest, FIDESZ Központi Hivatala 1996

*** Akik nyomot hagytak a XX. Századon. Eszmetörténeti előadások 1. Budapest, Napvilág 1996

Ács Zoltán Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest, Kossuth K. 1996

Ádám Magda -- Hanzal, Josef Edvard Benes. Dunaszerdahely Nap Kiadó 1996

Alexander, Jeffrey C. Szociológiaelmélet a II. világháború után. Budapest, Balassi K. 1996

Almond, Gabriel A. -- Powel, G. Bingham (szerk.): Összehasonlító politológia. Budapest Osiris. 1996

Andorka Rudolf Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia K. 1996

Andorka Rudolf -- Kolosi Tamás -- Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, Tárki, Századvég 1996

Angelusz Róbert Optikai csalódások. Budapest, Pesti Szalon 1996

Balázs Péter Az Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország. Budapest KJK 1996

Balogh István A modernség új értelmezései. Budapest MTA PTI. 1996

Békés Csaba Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok. Budapest 1956-os Intézet. 1996

Benkő Zoltán Történelmi keresztutak (1941-1956). 2. jav. Kiad. Miskolc Felsőmagyarország K. 1996

Beszteri Béla -- Kálmán Zoltán -- Szilágyi István Hazánk és Európa -- Hungary and Europe. Veszprém. 1996

Bihari Mihály Magyar politika 1945--1995. (A magyar politikai rendszer történetének főbb szakaszai a második világháború után) Budapest Korona Kiadó. 1996

Bloch, Marc A történész mestersége. Történelemelméleti írások. Budapest Osiris 1996

Bőhm Antal -- Szoboszlai György (szerk.) Önkormányzati választások, 1995. Politikai szociológiai körkép. Budapest MTA PTI. 1996

Borbándi Gyula Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. Budapest Európa. 1996

Bozóki András Magyar panoptikum. Budapest Kávé Kiadó. 1996

Broad, William J. Teller háborúja. Az USA csillagháborús tévútjának szigorúan titkos története. Budapest Osiris 1996

Campanella, Tommaso A Napváros. Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. Budapest Nippon K. 1996

Chmel, Rudolf (összeáll.): A szlovákkérdés a XX. Században. Pozsony Kalligram 1996

Clark, Andy A megismerés építőkövei. Filozófia, megismeréstudomány és párhuzamos felosztott feldolgozás. Budapest Osiris 1996

Coing, Helmut A jogfilozófia alapjai. Budapest Osiris. 1996

Cseke Hajnalka Határhelyzetek. Interjú Vitányi Ivánnal. Budapest, Pallas Stúdió 1996

Dahl, Robert A. A pluralista demokrácia dilemmái. Budapest Osiris 1996
további bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1990-1995
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája: 1996-2000
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Maros Megye a könyvekben: 1990-1999
» Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete. Szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. augusztus 1. - október 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar könyvtermés 2020. november 1. – 2021. március 31.
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék